In opdracht van Stichting SAAR foundation start Ruremunde Vastgoed binnenkort met de bouw van een veertiental zorgwoningen voor mensen met een verstandelijke beperking op landgoed Assisië in Biezenmortel. Het wooncomplex is opgebouwd uit zorgunits die volledig op maat worden samengesteld naar eigen wensen en zorgbehoeften. De zorg wordt volledig ingericht op basis van Applied Behavior Analyses (ABA), een toegepaste gedragswetenschap, gebaseerd op het aanleren van vaardigheden in kleine, haalbare stapjes. Het aanmoedigen en belonen van gewenste gedragingen staat op de voorgrond. Een prettige woonsfeer op een veilig terrein is daarbij van essentieel belang. Binnen het wooncomplex wonen mensen met een verstandelijke beperking van allerlei verschillende leeftijden. Iedere cliënt heeft daarbij een eigen, zelfstandige woonruimte, maar de woonruimte is ook voorzien van gezamenlijke faciliteiten om bewoners, waar kan, met elkaar te verbinden. Zo biedt de Stichting SAAR foundation met hulp van Fittin en Prisma een thuis met de juiste begeleiding en verzorging die nodig is.