Ruremunde Vastgoed

Groeiende vraag
gezondheidscentra

De gezondheidszorg is voortdurend in beweging. De vraag neemt niet alleen toe (in 2040 is 25% van de mensen 65+), maar verandert ook continu en wordt complexer. De krapte in het aanbod van artsen en zorgpersoneel is de oorzaak voor toenemende druk binnen organisaties. Zorgprofessionals verenigen zich steeds vaker in gezondheidscentra voor het aanbieden van optimale kwaliteit, synergie en efficiëntie.

Specialisatie en samenwerking

De eerstelijns-professional die in zijn solopraktijk vierentwintig uur per dag bereikbaar is voor de patiënt, is op zijn retour. Ondernemerschap is een belangrijk hulpmiddel om goede zorg te kunnen blijven verlenen. Actief zoeken naar mogelijkheden om aan de groeiende vragen van patiënten te kunnen voldoen. Door taken te delegeren, de organisatie slim in te richten, te kiezen voor specialisatie en samenwerking wordt de kwaliteit van het werk en de patiënttevredenheid vergroot.

Zorgverlening
faciliteren

Waar de professional zoveel mogelijk tijd wil overhouden voor de zorgverlening, ligt het voor de hand dat managementtaken en alles nodig is om een uitgebreide zorgverlening te faciliteren, zoveel mogelijk door anderen ter hand genomen wordt. Tegen deze achtergrond is in de afgelopen jaren het aantal gezondheidscentra verdubbeld.

Bent u de kartrekker die droomt, durft en doet?

Bel of mail ons.