Loading...

Veilig & vrij wonen

Nederland heeft een inclusieve maatschappij. Inclusie gaat over de participatie van iedere inwoner in de samenleving. Dat geldt ook voor de 2 miljoen mensen met een beperking. Zij willen net als iedereen meedoen. Veilig en vrij wonen. In een beschermde woonvorm.

Woonzorgproject
Hilvarenbeek

Stichting Saar

10 Verschillende zorgverleners werken in de wijk de Reeshof nauw samen om de 43.000 inwoners te voorzien van goede zorg. In het centrum van bijna 1.100m2 zit een huisartsenpraktijk, apotheek, fysiotherapiepraktijk met grote oefenzaal, gezondheidspsycholoog, huidtherapeut, diëtiste, verloskundigenpraktijk, podotherapeut, logopedie-praktijk, GGZ praktijk voor jeugd en gezin en een priklab voor bloedonderzoek.

Bouwen aan een gezonde toekomst

Ruremunde Vastgoed brengt mensen en partijen in de zorg samen. Door te luisteren en belangstelling te hebben voor de denk- en belevingswereld van de ander.
Door fatsoenlijk om te gaan met de belangen van alle betrokkenen ontstaan duurzame samenwerkingsrelaties om te komen tot een breed gedragen plan.
Samen met sterke partners gaan we de maatschappelijke uitdaging aan om vastgoed te bouwen voor een betere toekomst. Met aandacht voor preventie, zorg, welzijn, wonen en community care.

Bouwstenen

Verbinden

Wij brengen mensen en partijen in de zorg samen. Dat doen we door oprechte interesse te tonen. Zo ontstaan duurzame samenwerkingsrelaties om te komen tot een breed gedragen en uitvoerbaar plan.

Vormgeven

Om de zorg toekomstbestendig te maken, zal deze anders vormgegeven moeten worden. De juiste zorg op de juiste plek. Dat vraagt om krachtenbundeling en
praktijkoverstijgend samenwerken tussen zorgverleners in de wijk.

Volbrengen

Bouwen is een aaneenschakeling van keuzes maken. Meer marktwerking, extramuralisering, scheiden van wonen & zorg én een ander bekostigingssysteem kunnen ertoe leiden dat zorginstellingen kiezen voor andere vastgoedstrategie.

Vertrouwen

Vertrouwen is dé basis voor een goede samenwerking. Vertrouwen wordt gecreëerd door mix van de juiste context, relaties en persoonlijkheid. Het is een van de belangrijkste factoren voor succes.

Samen oplossingen bouwen?

Join our family.