Ontwikkelt met het oog op morgen

Ruremunde richt zich op vastgoed met een warm hart. Met primaire focus op zorg en het wegnemen van de zorgen daaromheen. Wij investeren in mooie vastgoedprojecten, die maatschappelijk tellen en iets toevoegen aan deze tijd.

De zorg blijft in beweging. Ook als het om vastgoed gaat.

Ontwikkelen & investeren zorgvastgoed

Meer zorg en minder zorgen.

Wij creëren plekken waar topzorg wordt gegeven. Waar ontwerp, bouw en inrichting perfect op elkaar aansluiten, zodat er een prettige sfeer ontstaat. Een thuisgevoel, waar ouderen graag wonen, zorgverleners graag werken én patiënten graag naartoe komen.

U kunt nog zo’n goede huisarts zijn. Alleen redt u het niet.

De Nederlandse bevolkingsontwikkeling zal de komende jaren grote gevolgen hebben. Vergrijzing zorgt voor een snel stijgende zorgvraag met oplopende zorgkosten. Hoe kan de eerstelijnszorg overeind blijven en ook warm, betrokken en persoonlijk? Door onder andere de krachten te bundelen en samen te werken onder één dak. In een gezondheidscentrum. 

CURE

preventie & zorg

Met genezing als doel

De overheid probeert grip op de zorgkosten te krijgen en stimuleert de verplaatsing van zorg zoveel mogelijk naar de eerste lijn. Hierdoor veranderen de verantwoordelijkheden en ontstaan er nieuwe samenwerkingsvormen. Het bundelen van krachten van verschillende disciplines onder één dak.

CARE
nieuwe woonformules met zorg

Voor ouderen & mensen met een beperking

Door het aantal toenemende ouderen en mensen met een beperking, stijgt de vraag naar beschermde woonvormen. Ruremunde ontwikkelt nieuwe zorgwoningen vanuit woonbeleving en een zorggedachte. Heerlijk wonen omringd met goede zorg. Veilig en vrij tegelijk.

Onze bouwstenen

Wie zijn de mensen
achter Ruremunde?

Ruremunde is de vastgoedtak van de familie Kurvers, een hechte en succesvolle ondernemersfamilie, met sterke wortels in het zorgvastgoed. Een complex specialisme, omdat tijdens het gehele ontwikkelingstraject alles altijd perfect op orde moet zijn. Van complexe vergunningsfases en subsidieaanvragen tot de uiterst specialistische en toekomstbestendige inrichting.

Samen oplossingen bouwen?

Neem contact op met Ruremunde Vastgoed