U kunt nog zo’n goede huisarts zijn.
Alleen redt u het niet.

De Nederlandse bevolkingsontwikkeling zal de komende jaren grote gevolgen hebben.
De vergrijzing neemt toe, het aantal 80-plussers zal verdubbelen tot verdrievoudigen en het aantal zorgverleners krimpt. De spanning tussen zorgvraag en zorgaanbod zal toenemen.

Om de snel stijgende zorgvraag en daarmee gepaard gaande zorgkosten enigszins onder controle te houden, stimuleert de overheid zoveel mogelijk zorg over te hevelen naar de eerste lijn. Hierdoor veranderen de
verantwoordelijkheden en ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen. U kunt nog zo’n goede huisarts zijn. Alleen redt u het niet.

Bent u niet tevreden over uw huidige praktijkhuisvesting en bent u net als de helft van uw collega-huisartsen dringend op zoek naar een andere
oplossing? Wilt u de krachten bundelen met andere eerstelijnszorgverleners door praktijk overstijgend samen te werken? Onder één dak? In een
gezondheidscentrum?

Ruremunde Vastgoed is een familiebedrijf dat zich richt op vastgoed met en warm hart. Met primaire focus op zorg en het wegnemen van zorgen daaromheen. Wij creëren prachtige plekken waar warme zorg wordt gegeven. Waar zorgverleners graag werken en patiënten graag naartoe komen.

Wilt u samenwerken in een project dat iets moois toevoegt aan de maatschappij?

Samen oplossingen bouwen?

Join our family.